"Bolero Roses I" by Kathleen Speranza

Kathleen Speranza, “Bolero Roses I” Oil on panel 12” x 16” 2019 $5,000.jpg
Kathleen Speranza, “Bolero Roses I” Oil on panel 12” x 16” 2019 $5,000.jpg

"Bolero Roses I" by Kathleen Speranza

5,000.00

2019
Oil on panel
12 x 16 in.

Purchase